Krivično pravo

Nezavisna krivična odbrana

Povodom izvršenog krivičnog dela u Srbiji  se u odnosu na osumnjičenog vodi istražni postupak pred Javnim tužilaštvom i nakon potvrđivanja određenog stepena sumnje protiv okrivljenog sudski postupak. Jako je važno da se  u ovom postupku kroz adekvatnu pravnu pomoć i odbranu osigurate primenom zakona.

Propisana pravila krivičnog postupka formalno obezbeđuju za okrivljenog visoki nivo poštovanja ljudskih prava i prava okrivljenog, dok se u praksi , na žalost često dešava da se prava okrivljenog krše čak i ona koja su propisana Ustavom Repubike Srbije. 

Zastupanje u krivičnom postupku

Zastupanje pred istražnim organima u predistražnom i istražnom postupku;

Podrška i pravno savetovanje ukoliko je određen pritvor;

Zastupanje okrivljenih i oštećenih pred krivičnim sudom;

Savetovatnje za postupke naknade štete koja je nastala izvršenjem krivičnog dela i zastupanje u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu te štete;

Zastupanje pred Javnim tužilaštvom u postupcima sporazuma ili primene oportuniteta; 

Krivičnopravna zaštita maloletnih lica i zastupanje maloletnih oštećenih pred sudom.

Odbrana maloletnih učinilca krivičnih dela 

 

Sigurnost i poverenje

justice-1

Naš cilj,
vaša pobeda

Advokat Savić je ambiciozna advokatura. Vaše pravo je nasa obaveza.

shake-hands-1

Dinamičan tim
Advokata

Kada se borite za svoje interese, potreban vam je dinamičan tim advokata uz vas.

cert-1

Nasi Klienti su najbolja reklama

Čujte od nekih naših zadovoljnih klijenata zašto preporučuju naše usluge drugima.

Posebna znanja, sposobnosti i sertifikat

Posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i mogućnost da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela koja su navedena u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica , stekla je sertifikatom Pravosudne Akademije 2015.godine.O odbrani u krivičnom postupku i iskustvu u ovoj oblasti govore u prethodnim godinama uspešno okončani postupci i zadovoljni klijenti. 

Dobro podržani krivičnim zakonom

Kontaktirajte nas, i ubedite se sami. Vasa telefonska konsultacija je besplatna i bezobavezna

adriana-logo

Vaše

pravo

ssl secure white