Sud Niš

Kontakt

logo-sud-beograd

Sud Niš, Istorijat

Niš, glavni grad srpske oblasti Niš, ima dugu istoriju kao administrativni i kulturni centar. Nakon oslobođenja od osmanske vlasti 1878. godine, postao je takav centar za novooslobođene regione, koji su tada imali zadatak da se organizuju pod novim vladama prema ustavu sačinjenom dve godine ranije na Berlinskom kongresu – koji je takođe formirao zatvorene sudove. u svojim granicama! U to vreme, međutim, ove pravosudne institucije nisu sve pravne stvari regulisale; umesto toga, stvari koje koštaju manje od 200 dolara (kao što su građanski sporovi) potpadaju pod zakonske nivoe jurisdikcije. Vi

Niš, glavni grad srpske oblasti Niš, ima dugu istoriju kao administrativni i kulturni centar. Nakon oslobođenja od osmanske vlasti 1878. godine, postao je takav centar za novooslobođene regione, koji su tada imali zadatak da se organizuju pod novim vladama prema ustavu sačinjenom dve godine ranije na Berlinskom kongresu – koji je takođe formirao zatvorene sudove. u svojim granicama! U to vreme, međutim, ove pravosudne institucije nisu sve pravne stvari regulisale; umesto toga, stvari koje koštaju manje od 200 dolara (kao što su građanski sporovi) potpadaju pod zakonske nivoe jurisdikcije. Više